O sistema de admisión realizarase seguindo os principios de obxectividade, imparcialidade, mérito e capacidade, dacordo cos procedementos fixados nos Regulamentos de Posgrao da Universidade na que se vaia matricular o alumnado.

As datas exactas estarán dispoñibles próximamente.


UVIGO

  • Preinscriciónxuño-xullo 2019 (1º prazo) / agosto-setembro 2019 (2º prazo)
  • Matrícula: xullo (1º prazo) / setembro (2º prazo)

Descargar calendario curso 2018/19


USClogotipo

  • Preinscrición
  • xuño-xullo 2019 
  • Matrículaxullo-agosto
  • Matrícula de prazas vacantes: chamamento individualizado

Descargar calendario curso 2018/19


UDC

  • Preinscriciónxuño-xullo 2019 (1º prazo) / agosto-setembro 2019 (2º prazo)
  • Matrícula: xullo (1º prazo) / setembro (2º prazo)

Descargar calendario curso 2018/19