Contacto

Donde estamos

Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder contestar á súa consulta. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, o seu correo electrónico pasará a formar parte dunha lista de distribución, onde recibirá información relevante relacionada coa nosa actividade. Estes datos serán recibidos polo Máster en Economía, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó enderezo: mastereconomia@uvigo.es

 

UVIGO

Contactar coa UVigo


USClogotipo

Contactar coa USC


UDC

Contactar coa UDC