Admisión e matrícula

O sistema de admisión realizarase seguindo os principios de obxectividade, imparcialidade, mérito e capacidade, dacordo cos procedementos fixados nos Regulamentos de Posgrao da Universidade na que se vaia matricular o alumnado.


UVIGO

  • Preinscrición: 22 xuño – 2 xullo (1º prazo) / 24 agosto – 3 setembro (2º prazo)
  • Matrícula: 18-23 xullo (1º prazo) / 14-17 setembro (2º prazo)

Descargar calendario


USClogotipo

  • Preinscrición1 xuño – 20 xullo 
  • Matrícula30 xullo – 1 agosto
  • Matrícula de prazas vacantes: chamamento individualizado

Descargar calendario


UDC

  • Preinscrición: 24 xuño – 3 xullo (1º prazo) / 16-31 agosto (2º prazo)
  • Matrícula: 20-26 xullo (1º prazo) / 11-16 setembro (2º prazo)

Descargar calendario