ITINERARIO 1: Políticas públicas e análise económica rexional

 

Este itinerario trata de formar profesionais de alto nivel na análise económica aplicada e na avaliación de políticas públicas, e o deseño, control e execución de proxectos, públicos e privados nos distintos ámbitos (local, rexional  e nacional).


Análise Económica Rexional

Avaliación de Políticas Públicas

Economía do Sector Público

Modelos de Xestión Pública

Política Económica Rexional

Xestión Integral de Proxectos Públicos


· Impártense na  UDC

· 3 ECTS cada unha