ITINERARIO 3: Economía e finanzas

 

As materias desta especialidade proporcionan formación cuantitativa, tanto teórica como empírica, sobe as diferentes técnicas de valoración de produtos financeiros, o funcionamento e organización dos mercados nos que se intercambian, e a  cuantificación do risco inherente a eles.


Análise Económica da Actividade Bancaria

Econometría Financeira

Economía Internacional e Finanzas

Fundamentos de Valoración de Mercado

Política Monetaria e Sistema Financeiro

Técnicas de Cuantificación do Risco do Mercado


· Impártense na  USClogotipo

· 3 ECTS cada unha