ITINERARIO 4: Análise económica

 

O obxectivo deste itinerario é preparar aos alumnos para superar con garantía calquera programa de terceiro ciclo con prestixio internacional (Mestrías e Doutoramentos).

As materias deste itinerario dotarán ao alumno ca suficiente bagaxe teórica e técnica para realizar unha tese doutoral en Economía e Empresa.


Comportamento Estratéxico

Econometría Avanzada

Macroeconomía Avanzada

Microeconomía Avanzada

Técnicas Avanzadas para a Análise de Datos

Temas Avanzados en Teoría Económica


· Impártense nas tres Universidades

· 3 ECTS cada unha